Home » Projekti

Dr. sc. Marijana Popović
Marijana.Popovic@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.50
Fax:
+385.21.31.65.84
Marijana Popovic

Projekti

  • 2022-2025 “Inovativno-održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.) za povećanje agrobioraznolikosti, profitabilnosti, kružne ekonomije i otpornosti na klimatske promjene malih farmi Mediterana“, PRIMA 2022, suradnik 
  • 2019-2022 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari”, Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, poslijedoktorand
  • 2017-2021 “Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“, Hrvatska zaklada za znanost, poslijedoktorand/suradnik
  • 2018-2022 “Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta“, Hrvatska zaklada za znanost, poslijedoktorand
  • 2014-2018 “Otkrivanje novih genskih lokusa uključenih u regulaciju funkcije štitne i doštitne žlijezde“, Hrvatska zaklada za znanost, poslijedoktorand
  • 2007-2014 “Profil glikoproteina u normalnim i tumorskim stanicama“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, doktorand